Siirry pääsisältöön

Sisustussuunnittelun psykologia - uusi työkalu?Hannele Allonen on psykologi ja sisustussuunnittelija, jonka erityisosaamisala ja kiinnostuksen kohde on asuinympäristön merkitys hyvinvoinnille. Psykologina hän on työskennellyt rekrytoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisen alueilla, missä myös fyysisen työympäristön merkitys on noussut esille yhtenä työntekijöiden jaksamista, luovuutta ja tehokkuutta selittävänä tekijänä. Sisustussuunnittelijana Hannele toimii pääsääntöisesti yksityissektorilla keskittyen erityisesti vanhojen talojen sisustussuunnitteluun. Myös keittiö- ja kylpyhuonesuunnittelu on mieleistä, samoin kuin toimivien mutta samalla esteettisten, visuaalisesti kauniiden asuinratkaisujen suunnittelu moderneihin kaupunkikoteihin. Julkisten tilojen tila- ja sisustussuunnittelu on alue, mikä enenevässä määrin kiinnostaa häntä ja mitä todennäköisimmin onkin seuraava jatkokoulutuksen alue. 


Hannele kertoo modernin ympäristöpsykologisen tiedon hyödyntämisen sisustussuunnittelussa nousseen viime vuosina yhä suositummaksi kestävän kehityksen ja ekologisuuden myötä. Tästä kertoo mm. se, että vuoden 2019 sisustustrendiksi on nimetty luonnonmukainen sisustus, jossa pyritään huomioimaan ympäröivä luonto ja maisema yhtenä sisustuselementtinä. Jokainen lienee omakohtaisesti kokenut luonnon ja kauniin maiseman vaikuttavan mielentilaan ja tyytyväisyyteen. 


”Sisustussuunnittelun ja hyvinvoinnin voi luontevasti ajatella kulkevan käsi kädessä. Ei ole yhdentekevää minkälaisessa ympäristössä asumme tai työskentelemme. Tutkitusti tiedetään, että ympäristö vaikuttaa hetkittäisen mielialamme lisäksi myös pysyvämmin tunteisiimme ja jopa päivittäiseen toimintaamme, toteaa Hannele Allonen. ”Yhdessä ympäristössä inspiroidumme, aktivoidumme ja yllämme huikeisiin suorituksiin. Toisessa passivoidumme, väsymme ja pahimmassa tapauksessa masennumme. Kukapa haluaisi tuijottaa ikkunastaan vain vastapäisen talon ankean harmaata seinää.” Hannele Allosen mukaan hyvin suunniteltu ympäristö voi parhaimmillaan tukea meitä saavuttamaan tavoitteitamme ja löytämään merkitystä elämällemme, mikä puolestaan on suoraan yhteydessä koettuun mielihyvään, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Vastakohtana ankea ja huono tila saattaa äärimmillään tuottaa henkistä pahoinvointia ja estää meitä kasvamasta ja kehittymästä. Hän tiivistää ympäristön merkityksen hyvinvointiimme: ”Mitä mielekkäämmäksi ihminen kokee oman toimintaympäristönsä, sen onnellisemmaksi hänen uskotaan tuntevan itsensä.” 


Vaikka ympäristöpsykologian tutkimus on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti, on se tieteenalana vielä suhteellisen nuorta ja monelta osin tutkimatonta. Yhtenä uusimmista osa-alueista voi etenkin amerikkalaisessa tutkimuksessa törmätä jo käsitteeseen Sisustussuunnittelun Psykologia (Interior Design Psychology). Sisustussuunnittelun psykologian tavoitteena on luoda yksilön hyvinvoinnin kannalta mahdollisimman hyviä ja toimivia ympäristöjä. Sen avulla voidaan sekä parantaa hyvinvointia että vaikuttaa tehokkuuteen ja suoritukseen. ”Suunnittelijoilla on tänä päivänä runsaasti osaamista ja tutkittua tietoa esim. valon, äänen, värien tai lämmön ja ilmanlaadun vaikutuksista ihmiseen. Sen sijaan tutkimus siitä, miten subjektiivinen mielihyvän tai hyvinvoinnin kokemus ympäristöstä lopulta syntyy ja vaihtelee yksilöstä toiseen, on vielä jokseenkin tuntematonta aluetta” Hannele kertoo ja jatkaa ”Sisustussuunnittelun psykologian saadessa yhä enemmän jalansijaa tutkimuksessa voinemme jatkossa odottaa kiinnostavaa, uutta tietoa aiheesta myös käytännön suunnittelutyömme tueksi. Siihen saakka - ja vastakin - luottakaamme omaan, vahvaan intuitioomme.”

Kommentit